عمده فروشی محصولات

در بطری‌ها و ظرف های بزرگ‌تر برای استفاده در تولید صنایع دستی چرم، زین‌فروشان اسب، عمده‌فروشان محصولات چرمی و غیره.